Jak zacházet s hněvem


Preventivní program s prvky arteterapie s nácvikem sebeovládání. 

Víte co může způsobit váš neřešený hněv a jak správně zacházet se svým hněvem? 
 
Autorský program "Jak správně zacházet s hněvem a emocemi ",  Ivana Švábková © 2006 - 2012
Použitá literatura:
Dr. Ross Campbell: Nechte mě být
Helen ÓNeill: Hněv a emoce
Jaro Křivohlavý: Jak přežít vztek, zlost a agresi


Setkávání:

Probíhá po 2,5 hodinách.
Polovinu času v každém setkání budeme věnovat výtvarnému, drama nebo muziko vyjádření osobních prožitků.
(podle Vašich osobních možností, záměrem není výkon, ale vylepšení a ošetření Vašich nežádoucích pocitů a prožitků) týkající se hlavního tématu. Společné sdílení ve skupině.

 

OBSAH LEKCÍ

7 lekcí po 2,5 hodinách.

 1. Proč jsou lidé zlostní? 
  Kdy může být hněv dobrý a kdy není. Co jsme potřebovali jako malé děti, abychom dnes lépe zvládali hněv? Důležité faktory při zvládání hněvu. 
   
 2. Co je hněv a jak se projevuje. 
  Boží pohled na hněv. Je-li Bůh, hněvá se? Rozlišení kvalit hněvu u člověka. Tři nejčastější podoby hněvu a jeho příčiny. Tabulka způsobů vyjadřování hněvu od přijatelných forem po nepřijatelné. Orientace a zjištění vaší osobní pozice.
   
 3. Jaké podoby ohrožení vnímáme a jak se naučit rozpoznat zdroje svého hněvu. 
  Co je pasivně agresivní chování. Jak se projevuje. Charakteristické jevy. Kořeny pasivní agresivity.Projevy pasivní agrese v manželství.
   
 4. Další nezralé projevy hněvu. 
  Jak je rozeznat a naložit s nimi. Rozdíl mezi asertivitou a agresivitou. Co je asertivní chování. Nácvik asertivního chování. Přespříliš potlačovaný hněv, může mít vliv na naše nemoci a jak?
   
 5. Co je ventilace a je dobrá?
  Co je přenesený hněv? Tři mylné mýty o hněvu v dětství. Jak vzít zodpovědnost za svůj hněv. Co se děje s lidmi, kteří neřeší svůj hněv? Jak ovlivňuje hněv naše deprese.
   
 6. Jak řešit hněv ve vztahu k nadřízeným?
  Teploměr hněvu a jak se naučit s ním pracovat. Obecné copingové povely pro sebe sama. Čtyři stupně pomoci k zvládání hněvu.
   
 7. Jak souvisí s hněvem a depresí vaše vrozená reakce na autoritu?
  To znamená na učitele, vládu, rodiče, nadřízené v práci. Proč je důležité to o sobě vědět? Závěr a společné vyhodnocení a přínos informací.

Praxe

Autorka a lektorka preventivního programu „Zacházení s hněvem“

2006 - tým spolupracovníků SŽ Brno
2010 - individuální setkání
2012 - výtvarný ateliér Tábor – Brno, s prvky arteterapie
2016 - individuální setkání Brno, kombinované s osobním růstem
Více informací o mém vzdělání a praxi naleznete zde