Arteterapeutická setkání

Motto: 
Zahrada se zazelená a líbezně zavoní, budeš-li ji s láskou vytrvale zavlažovat a věnovat pěstitelskou péči. (Iva Noemi)

 

RAPOUZ – Radovat se  – Potěšit se  – Uzdravit se / Autorka Ivana Švábková

Arteterapeutickou práci praktikuji na základě certifikátu z Masarykovy university v Brně,  zkušeností v práci s lidmi v oblasti osobního růstu a poradenství na základní úrovni. Zkušeností v práci s hlasem, pohybem a kreslením.

K setkání je důležitý postoj touhy po sebepoznání, odvahy jít do nových věcí a touha po osobním růstu. Má vize je, aby se tato aktivita nestala jen jako jedna z mnoha nalinkovaných vzdělávacích programů (i když věřím, že některé jsou kvalitní a důležité), které musí v různých profesích lidé - zaměstnanci absolvovat  tzv. povinně. Nebát se, hrát si i v dospělosti nebo alespoň připustit, že je to možné a dokážu to.

Arteterapeutická setkání s tímto programem jsou vyjímečná tím, že se dotýkají velmi vnitřních osobních prožívání.
Každý z účastníků má možnost se posunout v sebenalezení a sebeuvědomění si nových vnitřních hranic své osobnosti. Většinou může dojít k uvolnění nastřádaného napětí a nastartování kladných emocí a nových pohledů na sebe i okolí. Především si také mnozí mohou prožít radost a v ní si odpočinout od všednodenní pracovní zátěže a stresu. Naučí se pracovat sami se sebou.

„Vše co „vybojujeme a změníme“ na osobní rovině, má velký přínos a dopad i na naši práci v zaměstnání, kterou vykonáváme a i v naší vlastní rodině“.(Iva Noemi)

 

Setkávání

Velikost jedné skupiny je nejideálnější od 5 - 10 účastníků. Ve skupině se vytvářejí určité intimnější chvíle, kdy se skupina sdílí o svých pocitech z aktivity a cvičení. Je tam důležitá diskrétnost všech zůčastněných. Předpokádám, možný kladný individuální i sociální dopad na skupinu spolupracovníků.

OBSAH LEKCÍ

Při lekcích využívám většinou těchto metod:

  • imaginace – práce s příběhy, možnost vidět věc z jiného úhlu, pomáhá měnit postoje
  • relaxace – práce s dechem, prohloubené sebeuvědomění (Nešpor)
  • muzikoterapii – zvuky, práce s hlasem, kreslení – vizualizování pocitů, tělesný pohyb
    (slouží k uvolnění negativních emocí a otevření tvůrčích pramenů)
  • restrukturalizace – Strom života – sebeuvědomování, nové pohledy, nový smysl 
  • a další ...

Praxe:

Arteterapie v oblasti osobního růstu a prevence vyhoření

2010 - arteterapie – Litoměřice – poradkyně MC Klubíčko, osobní růst
2011 - atreterapie – zaměřený na osobní růst, MC Újezd u Brna
2011 - atreterapie – zaměřený na osobní růst, MC Újezd u Brna
2012 - arteterapie jako prevence vyhoření, kolektiv pracovníků brněnské poradny
2012 - arteterapie při kurzu „Jak zvládat svůj hněv“, výtvarný ateliér Tábor - Brno
2013 - třídenní kurz zaměřený na osobní růst a vnitřní uzdravení – Výtvarný ateliér Újezd u Brna
2014 - individuální arteterapie, prevence vyhoření, osobní růst - Brno
2014 - skupinová arteterapie, osobní růst a vnitřní uzdravení, AMM - Medlov
2015 - skupinová arteterapie, SAM - Sjezd alternativní mládeže Orlová
2015 - individuální arteterapie, prevence vyhoření, osobní růst, Brno
2016 - individuální arteterapie, osobní růst, prevence vyhoření, Brno
Více informací o mém vzdělání a praxi naleznete zde

Chcete vědět více o Arteterapii a vyhoření?

Podívejte se na mini info od odborníků zde.