Osobní růst

Cesta k osobní zralosti - Kompas v nás od autora Dr. Dana Montgomery
K
niha, ze které jsou čerpány materiály k osobnostnímu růstu.

Dr. Dan Montgomery, klinický psycholog s 25 letou psychoterapeutickou praxí, má z čeho čerpat, píše předmluvu k českému vydání této knihy Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, Csc.
Popisuje, co je jádrem tzv. zdravé vyrovnané osobnosti. 
Doktor Dan Montgomery nahlíží na osobnost člověka očima vědce i očima víry v Boha Stvořitele. Propojuje se zde přirozená rovina lidského bytí s nadpřirozenou rovinou duchovních principů a zákonitostí.

 
Kompas v nás, je novým nástrojem pro tvorbu zdravé rovnováhy osobnosti a zdravé duchovnosti.
 

Na celodenních setkáních se můžete:
  • Seznámit s postupy, které vám pomohou prožít změnu osobnosti.
  • Dozvědět se, „Co je kompas v nás“, a jak s ním zacházet. 
  • Naučit se podle uvědomění si svého chování a postojů v životě, orientovat se v něm a používat.
  • Seznámíte se s každým pólem osobnosti podrobněji a určíte si vlastní polohu a možnosti k růstu.
  • Budete moci, pokud budete chtít, konzultovat s některými účastníky svoji zjištěnou polohu na kompase.
  • Každý účastník dostane elektronickou podobu jednotlivých pólů osobnosti na emailovou adresu.
    Nebo si je může zakoupit za náklady na tisk.
     

Setkávání

Jednodenní 5-ti hodinová přednáška.
Určena pro skupinu od 10 do 15 osob.
Přednášky probíhají v sále střediska SHM Újezd u Brna (15min. vlakem z Hlavního nádraží) nebo na vámi vybraném místě či ve vašich prostorách.

OBSAH PŘEDNÁŠEK

Pól lásky

Láska je víc než pocit – je to přijatá zodpovědnost za nejvyšší dobro pro ostatní i pro sebe samého.
Tímto způsobem je Bůh spojen s lidstvím, a tak nás inspiruje ke spojení mezi sebou. Mnoho lidí ale lásku odsouvá ze svého citového repertoáru, protože se nechtějí stát zranitelnými. Ztrácejí potom důvěru v sebe
 i druhé.
Zdravá láska připomíná ulici s provozem v obou směrech – umožňuje nám hojit rány jiných, zatímco i my se zotavujeme. Láska nikdy neznamená povolit jiné osobě, aby po nás šlapala. Pokud milujeme cele, jsme propojeni s lidmi kolem nás vyrovnanou vzájemnou závislostí – ne příliš nezávislí, ani moc závislí. Komunikujeme bez potřeby řídit či být řízen.
 

Pól asertivity 

Být nepříjemný nebo agresivní jsou deformace asertivity, které se objevují, když nežijeme ve stavu vyrovnané lásky.
Asertivita nám pomáhá při pevném propojení svého názoru bez zbytečné úzkosti – ke spokojenému vyjádření sebe sama – k docílení vlastních oprávněných potřeb – k prosazení svých běžných práv, aniž bychom ohrožovali práva druhých a vyslovení jasného „ne“ bez pocitu viny.
 

Pól slabosti

Slabost je v dnešní době v opovržení.
Velice často lidé (obzvlášť muži) se jen ušklíbnou při snášení negativních jevů – hlavně ve snaze nepadnout, porazit konkurenci a nikdy neukázat bolest či dokonce slzy. Tento přístup je bohužel nešťastný. Odvrací totiž mnoho lidí od možnosti stát se opravdu pokornými. Slabost  neznamená pocit ztracené sebeúcty nebo neustálých porážek v našem snažení. Jedná se přece o přijetí zranitelnosti, bez níž není život možný. Musíme se naučit postavit se tváří v tvář svým omezením tak, abychom je  mohli napravovat.
Období slabosti je požehnaný čas pro sebeanalýzu. Slouží jako připomínka nebýt nadřazený, nezdravě soběstačný či arogantní. Pamatujme si dobře, že bez plnění Boží vůle se naše životy změní v nicotu.
 

Pól síly

Síla je pocit přiměřenosti a sebeúcty. Zdravá síla znamená udělat sami to, co můžeme, ale pokud potřebujeme, jsme schopni požádat o pomoc. Přiznáme též, když chybujeme. Jsme schopni rychle 
se napravit, a také otevřeně ukážeme svou péči o druhé.
Zralost na pólu síly může být přezkoušena podobnými otázkami jako jsou: Umím soutěžit bez arogance? Mohu se cítit dobře se svou sílou, aniž bych posuzoval druhé jako méně hodnotné než sebe? Používám svého sebevědomí ke spolupráci s ostatními, či se k nim chovám jako nadřízený?

 

Praxe:

Osobní růst podle dr. Dana Montgomeryho – Kompas v nás

2010 - individuální setkání Rakovník
2011 - individuální setkání Praha
2011 - individuální setkání Brno 
2012 - skupinové setkání CB Rakovník

2012 - individuální setkání Brno

2013 - individuální konzultace Brno

2014 - individuální konzultace Brno

2015 - individuální konzultace Praha, Brno

2016 - individuální konzultace, kombinované se zacházením s hněvem, Brno