Škola rodičů

Následná péče ke kurzu Efektivní rodičovství + možnost konzultovat i bez absolvování základního kurzu.

Po absolvování základního kurzu Efektivní rodičovství,
můžete využít následnou péči, která probíhá v konzultačních skupinách. Rozšiřuji o možnost konzultací i bez absolvování kurzu efektivního rodičovství.
V tomto směru nabízím své lektorské dovednosti a praktické dlouholeté zkušenosti práce s rodiči a dětmi. KONZULTUJI VE SVĚTLE A UKOTVENÍ V INDIVIDUÁLNÍ ADLEROVĚ PSYCHOLOGII A PŘÍSTUPU K OSOBNOSTI ČLOVĚKA. Polovinu času věnujeme konkrétním výchovným situacím u vás doma a polovinu času věnujeme novým možným ověřeným a efektivním přístupům k výchově. To zahrnuje i Váš osobní růst a jakým způsobem  zacházet s emocemi a pocity při výchově.
 

Setkávání

Tam, kde si rodičovská setkávání naplánujete a pozvete mne na konzultační skupinu. 
Ve vašem mateřském centru, v domácím prostředí i jinde. 
Počet rodičů ve skupně je od 6 – 12 osob.

 

Záměr konzultačních skupin

 • Matky a otcové, kteří prošli základním vzdělávacím programem, se mohou dále vzdělávat a konzultovat svoji aktuální situaci v rodině a její výchovu s lektorem a ostatními rodiči. 
 • Matky a otcové, kteří neprošli základním programem, se mohou naučit něco nového a zkonzultovat svoji aktuální výchovnou situaci s ostatními a lektorem.
   
 • Rodiče, kteří již absolvovali základní běh, mohli sebou vzít své známé, kteří na kurze ještě nebyli a mají zájem se zůčastnit setkání. Naučit se pracovat a přemýšlet o výchovném procesu ve světle Adlerovy a Dreikursovy individuální psychologie, která velmi pomáhá rodičům vyrůst jak osobně, tak  i v umění vychovávat.
   
 • Když se dozví o komunikačních dovednostech při výchově, jsou si rodiče více jistí a klidnější, že výchovu zvládnou.  
   
 • Aby skupina prožívala dynamickou atmosféru a uvolnila si i tvůrčí potenciál, který lze používat  zdárně i při výchově dětí. Atmosféra, ve které si ujasňuje své postoje i umění komunikovat, každý jednotlivec.
   
 • Na setkání nebudu hovořit jen já, ale především maminky a tatínkové, společně budeme hledat východiska pro jednotlivé situace ve světle toho, co se naučili na kurzech. Každý se naučí i něco nového, což je mým záměrem.

 

Praxe:

Lektorská činnost v oblasti Efektivní výchovy
 

2009 - Brno, U anděla za vraty
2009 - Újezd u Brna,  MC Ovečka 
2010 - Rakovník, CB
2010 - Slatina Brno –  vzdělávání tamějšího učitelského týmu
2011 - Litoměřice, kurz absolvovali místní poradkyně a rodiče
2011 - Újezd u Brna, MC Ovečka  
2012 - Rozíl mezi chválou a povzbuzováním, MC Kunštát
2013 - Újezd u Brna, MC Ovečka 
2014 - Období vzdoru mezi 2-5 rokem dítěte - MC Újezd u Brna
2014 - Jak spolu mluvit, abychom si rozuměli - MC Újezd u Brna
2015 - Být dobrou mámou i manželkou (Jak skloubit mateřství a manželství), MC Újezd u Brna
2015 - Komunikace s dospívajícími dětmi v rodině,  MC Újezd u Brna
2016 - Období vzdoru mezi 2-5 rokem dítěte - MC, Újezd u Brna

Více informací o mém vzdělání a praxi naleznete zde