Efektivní rodičovství


Základní kurz

Praktický a ověřený program pro rodičovské vzdělávání známý pod jménem - Efektivní rodičovství Krok za krokem.

Ověřené metody a techniky vycházející z individuální Adlerovy psychologie.
Především práce na sebeúctě a respektu k sobě samým i k ostatním ve svém okolí.
Taktéž odhalující cíle nesprávného chování u dětí (upoutávání pozornosti, boj o moc, msta, vyhýbání se neúspěchu).
Program je akreditován MŠMT z Centra pro rodinu a sociální péči v Brně.
 

"Poznatky z vyučování mohou v důsledku kladně zasáhnout kromě rodinného života i další oblasti."

Setkávání

Kurz lze realizovat v různých společenských, pracovních a přátelských kruzích.  Pokud by vám vyhovovalo domácí prostředí, můžete se domluvit a zorganizovat se svými známými z jiných rodin skupinu u vás doma. V letním období u vás na zahradě či letním sídle.

Počet rodičů ve skupině je  8 – 12 osob.

Varianty

 • 5 víkendů – sobot, vždy dopoledne jedna lekce a odpoledne jedna lekce
 • 9 lekcí v odstupech po 14-ti dnech až třech týdnech

OBSAH LEKCÍ 

9 lekcí po 2, 5 hodinách

 1. Základní stavební kameny kladného vztahu mezi rodiči a dětmi. Rozvíjení vlastní sebedůvěry, sebepřijetí a jakými způsoby sdělujete lásku. Vliv záporného přesvědčení.
   
 2. Tři výchovné styly, ve kterých jsme vyrůstali a z toho vyplývající nynější způsoby výchovy a jak ovlivňují osobnost dětí až z rodiny odcházejí. Jak pořadí narození ovlivňuje chování dětí.
   
 3. Pochopení čtyř cílů nesprávného chování dětí a příčiny, proč děti zlobí. Techniky a způsoby jak ovlivnit a rozpoznat nesprávné cíle chování.
   
 4. Řeč povzbuzování a způsoby, kterými děti nepovzbuzujeme. Rozdíl mezi chválou a povzbuzením, který z těchto způsobů může bořit a který staví sebedůvěru dítěte.
   
 5. Jak vstřícně naslouchat, abychom jim porozuměli a co nám brání v dobré komunikaci. Jak rozeznat uzavřenou a otevřenou odpověď. Jak rozeznat komunikační bloky. 
   
 6. Jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly. Metoda řešení problému v pěti krocích. Použití efektivní konstrukce JÁ-sdělení. Jak si získat spolupráci dítěte.
   
 7. Rozdíl mezi logickými a přirozenými důsledky a trestem. Cesta k samostatnosti. Jak vést dítě k disciplíně a netrestat. Jak zvládat sourozenecké boje.
   
 8. Rodinná setkání a proč jsou důležitým nástrojem pro vývoj dítěte. Jste hodní rodiče nebo zodpovědní? Metody nahrazující NE.
   
 9. Rozvíjení vlastní sebedůvěry. Typy jak se udržovat duševně fit. Jak o sobě přemýšlím? Šest základních a zásadních životních sdělení. Sebeocenění. Moje osobní práva. Relaxace a hudba.
 

Praxe

Lektorská činnost v oblasti Efektivní výchovy
Akreditovaný program MŠMT

2009 - Brno, U anděla za vraty
2009 - Újezd u Brna,  MC Ovečka 
2010 - CB Rakovník
2010 - Slatina Brno – vzdělávání tamějšího učitelského týmu
2011 - Litoměřice, kurz absolvovali místní poradkyně a rodiče
2011 - Újezd u Brna, MC Ovečka
2012 - MC Kunštát
2013 - Újezd u Brna, MC Ovečka
2014 - Ždár nad Sázavou, rodičovský základní kurz
2015 - 2016 probíhaly přednášky s besedou o Období vzdoru mezi 2 - 5 rokem dítěte, Komunikaci a cílech chování pubertálních dětí v rodině
 
Více informací o mém vzdělání a praxi naleznete zde