Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě. Izajáš 61, 3b - Olej 30x45

Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě. Izajáš 61, 3b - Olej  30x45